• آدرس : مشهد- خیابان امام رضا(ع) 55 - پلاک 5
  • شماره تماس : 05138591361

مشارکت با خیریه :

صندوق صدقات

(توضیحات)

طرح حامی تحصیلی

(انتخاب دانش آموز)

وجه اهدایی

(پرداخت آنلاین)

عضویت افتخاری

(فرم عضویت)

حامیان

خیریه علوی مشهد در سال 1349 توسط چندی از خیرین مشهدی جهت کمک و یارای نیازمندان احداث گردید

خیریه علوی مشهدخیریه علوی مشهد
خیریه علوی مشهد

خیریه علوی مشهد در سال 1349 توسط چندی از خیرین مشهدی جهت کمک و یارای نیازمندان احداث گردید

خیریه علوی مشهدخیریه علوی مشهد
خیریه علوی مشهد

خیریه علوی مشهد در سال 1349 توسط چندی از خیرین مشهدی جهت کمک و یارای نیازمندان احداث گردید

خیریه علوی مشهدخیریه علوی مشهد
خیریه علوی مشهد

ارتباط با ما